Sikkerhet

Eldre garasjeporter har ofte foreldet teknikk, noe som kan innebære skjulte farer.  Det kan være utvendig wireføring, eller mellomrom mellom de enkelte seksjonene i en leddport.  Dette er spesielt farlig for barn, og kan føre til klem- og kuttskader.

For å forhindre denne typen skader, og for å øke sikkerheten, ble det 1. mai 2005 innført en ny produktstandard; EN 13241-1. Det betyr at alle nye garasjeporter skal være utstyrt med fingerklemsikring, sideinngrepssikring og fallsikring.  I tillegg til en utkoplingsautomatikk som gjør at porten stanser når den støter på en hindring.

Nesten umulig å få fingrene i klem mellom paneler-
Den patenterte fingerklemsikringen beskytter mot klemskader.

For å overholde sikkerhetsbestemmelsene, har Alutech utviklet egne patentløsninger. 

Produktene fra Alutech har siden 2005 overholdt de nye standardene.

 

Med Alutech port og Marantec port åpner, 

er sikkerheten alltid ivaretatt etter gjeldene regler. 

I tillegg til auto-stopp ved motstand,

kan det monteres fotocelle i åpningen.

Industriporter leveres normalt med optosensor i bunnpakning.

Ettermontering/bytte av motor gamle porter,

brukes ofte fotocelle som sikring.