Skip to main content

Kvalitet og sikkerhet

Leddport -  er den mest brukte garasjeport-modellen. Leddporten har en oppbygning av flere elementer som er hengslet sammen. Disse kjører i en loddrett skinne langs veggen og trekkes vannrett langs taket. Denne portmodellen gir deg godt med plass både i og utenfor garasjen. Man kan også parkere tett inntil porten både ute og inne. Ettersom beslagene til porten sitter på innersiden av veggen, får du full utnyttelse av garasjeåpningen. Leddporter har også best isoleringsevne.

Kombinasjon av garasje ledd-port og elektrisk port-åpner er sikkerheten alltid ivaretatt på beste måte.
For å overholde sikkerhetsbestemmelsene, har produsenten utviklet egne patentløsninger.
Den patenterte utvendige og innvendige fingerklemsikringen beskytter mot klemskader.

Deksel på strekkfjærer i sidekarm sikrer en enda bedre beskyttelse mot å få fingrene i klem. I tillegg til auto-stopp ved registrering av hindring eller motstand kan det også monteres fotocelle i åpningen som fungerer uten berøring.

Når porten er lukket med port åpneren, er den også sikret mot uvedkommende.
Hærverk kan selvsagt forekomme, men med port åpner trengs ikke ytre lås eller håndtak og dermed også mer sikret mot uvedkommende.

Alle våre leddporter overholder gjeldende sikkerhet og oppfyller alle kravene i europeisk lovgivning samt sertifisert i henhold til EN 13241.