Skip to main content

Kvalitet og sikkerhet

Kvalitet er alltid i fokus hos vår produsent og da hver og en av komponentene i særdeleshet. Kvalitet går på alt som gjøres og hvordan det gjøres. Produsent søker å utvikle og anvende avansert teknologi fra ledene selskaper i ulike felt for å få til beste kvalitet i alle ledd.

Portblader i stål – lakkert overflate på paneler.

Paneler i 40 mm stålplater samt skum med termo-isolerende egenskap (høy skumtetthet) fører til mer stabile og solide portblader.
Lakkert panel (polyuretan belegg) gir god kvalitet og styrke mot slitasje sammenlignet med andre overflate typer.

  • Høy ripe- og kutt motstand
  • Perfekte korrosjonsegenskaper
  • Motstandsdyktig mot virkningen av rengjøringsmidler og kjemikalier


Garasje-leddport i kombinasjon med portåpner (motor) blir sikkerheten alltid ivaretatt på beste måte.
For å overholde sikkerhetsbestemmelsene, er det utviklet en egen utvendige og innvendige fingerklemsikringen beskytter mot klemskader.

Deksel på strekkfjærer i sidekarm sikrer en enda bedre beskyttelse mot å få fingrene i klem. I tillegg til auto-stopp ved registrering av hindring eller motstand kan det også monteres fotocelle i åpningen som fungerer uten berøring.

Når porten er lukket med port åpneren, er den også sikret mot uvedkommende.
Hærverk kan selvsagt forekomme, men med port åpner trengs ikke ytre lås eller håndtak og dermed også mer sikret mot uvedkommende.

Alle våre leddporter overholder gjeldende sikkerhet, og møter alle krav til EN standard i markedet.